Zvíře v tísni

Podporujeme neziskovou organizaci, která zachraňuje zvířata v ohrožení

Naše tvorba se plně inspiruje přírodou a živými bytostmi a proto jsme se rozhodly, že bychom také rády něco z naší tvorby darovaly zpět přírodě a zvířátkům. Po delším hledání, jak to celé zrealizovat, padla volba na podporu organizace. Při hledání konkrétní neziskové organizace, jsme narazily na mnoho spolků a nadací, jejichž příběhy nás dojaly a zároveň inspirovaly. Jako první organizaci jsme vybraly Zvíře v tísni, není to velká organizace, ale o to více zachraňuje, pomáhá a vůbec jsou prostě úžasní. 
Výhledově plánujeme podpořit z prodeje i další nadace, protože si jejich práce nesmírně vážíme.